Thursday, 5 November 2009

...Subhanallah, bulan 30 Okt 2009 tanda kebesaran Allah...

...Lihatlah kejadian Allah dan fikirlah akan kebesarannya...


No comments:

Post a Comment