Monday, 26 November 2012

PERBEZAAN ANTARA LAFAZ (صَلِّ)- (صَلّي) DAN (سَلِّمْ)- (سَلَّمَ) DALAM SELAWAT1. Antara perkataan (صَلِّ) dan perkataan (صَلّي) dalam lafaz selawat:
اللهمّ صلِّ[1] على سيدِنَا محمّدٍ 
Maksudnya: Ya Allah, limpahkanlah selawat ke atas junjungan kami Muhammad…

Kesalahan yang dilakukan apabila menggunakan perkataan (صَلّي), sedangkan perkataan yang sebenarnya untuk selawat ialah (صَلِّ). Ini kerana:
i. Perkataan (صَلّي) berada pada pada Tasrif Fiil Al-Amar untuk kata ganti diri (هي). Tidak boleh menyandarkan kepada Allah s.w.t dalam bentuk kata ganti diri feminine/perempuan (المؤنّثُ).

ii. Tasrif Perkataan (صَلِّ) berasal dari perkataan (صَلَّى) seperti berikut:

الماضي
المضارع
الأمر
هو
صَلَّى
يُصَلِّي

هما
صَلَّيا
يُصَلِّيانِ

هُمْ
صَلُّوا
يُصَلُّونَ

هي
صَلَّتْ
تُصَلِّي

هما
صَلَّتا
تُصَلِّيانِ

هُنَّ
صَلَّيْنَ
يُصَلِّينَ

أنتَ
صَلَّيْتَ
تُصَلِّي
صَلِّ
أنتما
صَلَّيْتُما
تُصَلِّيانِ
صَلَّيا
أنْتُمْ
صَلَّيتُمْ
تُصَلُّونَ
صَلُّوا
أنتِ
صَلَّيْتِ
تُصَلِّينَ
صَلَّي
أنتما
صَلَّيْتُما
تُصَلِّيَانِ
صَلَّيا
أنْتُنَّ
صَلَّيتُنَّ
تُصَلِّينَ
صَلَّينَ
أنا
صَلَّيْتُ
أُصَلِّي

نَحْنُ
صَلَّيْنَا
نُصَلَّي


2. Antara perkataan (سَلِّمْ) berbaris kasrat dan perkataan (سَلَّمَ) berbaris fathat:
صلِّ اللهمّ على سيدِنَا محمّدٍ وَعَلَى الِهِ وصَحِبِهِ وَسَلِّمْ
Maksudnya: “Limpahkanlah selawat ke atas junjungan kami Saidina Muhammad, kaum keluarganya dan sahabatnya berserta salam.
اللهمّ صلِّ وَسَلِّمْ على نَبِيْنَا محمّدٍ وَعَلَى الِهِ وصَحِبِهِ
Maksudnya: “Ya Allah, limpahkanlah selawat dan salam ke atas junjungan kami Nabi Muhammad, kaum keluarganya dan sahabatnya

i. Perkataan (سَلِّمْ) dalam ungkapan selawat di atas adalah dalam bentuk Fiil Al-Amar (kata perintah) yang membawa maksud Al-Talab (الطَلَبُ) iaitu permohonan. Ia mengikut hukum Al-I’rab (fleksi) perkataan (صلِّ) yang digunakan pada sebelumnya yang dihubungkan dengan huruf Al-Waw Al-‘Ataf (وَ). I’rab selawat seperti berikut:

صلِّ
Fiil Al-Amar (فعل الأمر)
Hukumnya: Al-Mabni (المبني)
Tanda I’rabnya: Digugurkan huruf Al-‘Ilat (العلّة) kerana ia terdiri dari kumpulan Al-Fi’il Al-Mu’tal (diakhiri dengan huruf ‘Ilat -أ و ي- ) Asal perkataan ini ialah (صَلَّى).
Pelaku (الفاعِلُ) di sini ialah ditaqdirkan kepada Engkau Allah s.w.t (أَنْتَ). Maksud asal perkataan ini ialah: Ya Allah Engkau Ucaplah Selawat
وَ
Huruf Waw Al-‘Ataf (العَطَفُ) yang membawa maksud “Dan”
سَلِّمْ
Mengikut ‘Irab sepenuhnya bagi perkataan (صلِّ). Ini kerana ia dihubungkan oleh huruf Waw Al-‘Ataf. Bezanya hanya pada tanda ‘Irab. Ini kerana perkatan (سَلِّمْ) adalah dari kumpulan Al-Fiil Al-Sahih (yang tidak di akhiri dengan huruf ‘Ilat).

Fiil Al-Amar (فعل الأمر)
Hukumnya: Al-Mabni (المبني)
Tanda I’rabnya: Al-Sukun di akhir perkataan kerana ia terdiri dari kumpulan Al-Fi’il Al-Sahih. Asal perkataan ini ialah (سَلّمَ).
Pelaku (الفاعِلُ) di sini ialah ditaqdirkan kepada Engkau Allah s.w.t (أَنْتَ). Maksud asal perkataan ini ialah: Ya Allah Engkau Ucaplah Salam


ii. Perkataan (سَلَّمَ) pula yang digunakan dalam ungkapan selawat adalah dalam bentuk Fiil Al-Madi.
وَصَلَّى اللهُ عَلى مُحمَّدٍ وَعَلى اَلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ
Maksudnya: “Dan Allah s.w.t telah berselawat ke atas Muhammad, kaum keluarga dan sahabat serta salam ke atasnya.

ii. Ayat selawat tersebut adalah dalam bentuk ayat penyata. Ia menggunakan Kata Kerja Kala Lampau (الفعل الماضي) dan tidak dalam bentuk ayat perintah (فعل الأمر).  Tasrif untuk perkataan (سَلَّمَ) seperti berikut:

الماضي
المضارع
الأمر
هو
سَلَّمَ
يُسَلِّمُ

هما
سَلَّمَا
يُسَلِّمانِ

هُمْ
سَلَّموا
يُسَلِّموْنَ

هي
سَلَّمَتْ
تُسَلَّمُ

هما
سَلَّمَتَا
تُسَلِّمَانِ

هُنَّ
سَلَّمْنَ
يُسَلِّمْنَ

أنتَ
سَلَّمْتَ
تُسَلِّمُ
سَلِّمْ
أنتما
سَلَّمْتُمَا
تُسَلِّمانِ
سَلِّمَا
أنْتُمْ
سَلَّمْتُمْ
تُسَلِّمونَ
سَلِّموا
أنتِ
سَلَّمْتِ
تُسَلِّميْنَ
سَلِّمي
أنتما
سَلَّمْتُما
تُسَلِّمَانِ
سَلِّمَا
أنْتُنَّ
سَلَّمْنَ
تُسَلِّمْنَ
سَلِّمْنَ
أنا
سَلَّمْتُ
تُسَلِّمُ

نَحْنُ
سَلَّمْنَا
نُسَلِّمُ


iii. Fleksi /Al-I’rab untuk ayat selawat di atas seperti berikut:
Fiil Al-Madi (فعل ماض)
Hukumnya: Al-Mabni
Tandanya: Al-Fathat
صَلَّى
Fail (الفاعل) /Pelaku
Hukumnya: Al-Marfu’ (المرفوع)
Tandanya: Al-Dammat (الضمّة)
Sebab guna Al-Dammat: Lafaz Al-Jalalat (اللهُ) adalah kata mufrad/tunggal (المفرد)
اللهُ
(عَلى) huruf Al-Jarr
(مُحمَّدٍ) Isim Al-Majrur
Tandanya: Al-Kasrat
Sebab guna Al-Kasrat: Lafaz (مُحمَّدٍ)  adalah kata mufrad/tunggal (المفرد)
عَلى مُحمَّدٍ
Sama I’rabnya sebagaimana perkataan (عَلى مُحمَّدٍ) kerana adanya huruf Waw Al-‘Ataf
وَعَلى اَلِهِ
Sama I’rabnya sebagaimana perkataan (عَلى مُحمَّدٍ) kerana adanya huruf Waw Al-‘Ataf
وَصَحْبِهِ
Wa Al-‘Ataf untuk perkataan (صَلَّى)
و
I’rabnya sama dengan perkataan (صَلَّى) sebab adanya huruf Waw Al-‘Ataf:
(سَلَّمَ) Fiil Al-Madi
Hukumnya: Al-Mabni
Tandanya: Al-Fathat, taqdir ayat ini ialah:

وَصَلَّى وَسَلَّمَ اللهُ عَلى مُحمَّدٍ وَعَلى اَلِهِ وَصَحْبِهِ
Maksudnya:Dan telah mengucap selawat dan salam oleh Allah kepada Muhammad, kaum keluarga dan sahabat baginda
سَلَّمَ

* Ringkasan:
i. Sekiranya menggunakan ayat selawat dalam bentuk Fiil Al-Amar (فعل الأمر), pasangan untuk perkataan (صلِّ) adalah (سَلِّمْ).
ii. Sekiranya menggunakan ayat selawat dalam bentuk Fiil Madi (فعل ماض), pasangan untuk perkataan (صَلَّى) adalah (سَلَّمَ).


[1] Dalam ayat ini menggunakan Fiil Al-Amar (فعل الأمر) yang menunjukkan perintah. Fiil Al-Amar digunakan untuk memerintahkan yang di atas kepada yang dibawah seperti seorang ayah kepada anak, seorang majikan kepada pekerja, seorang guru kepada pelajar. Adalah mustahil seorang makhluk boleh memerintah kepada Pencipta kerana makhluk itu tarafnya di bawah dan Pencipta itu tarafnya di atas. Fill Al-Amar dalam konteks ini digunakan dalam gaya bahasa doa dan keluar dari maksud Fiil Al-Amar yang sebenarnya. Ia di kenali sebagai gaya bahasa Al-Isti’la’ (الإستعلاء) yang membawa maksud Ya Allah, kami memohon kepadaMu.

No comments:

Post a Comment